Skip to main content

De vrijheid om te vertellen is belangrijk voor me. Ik hecht aan de eenvoud van die vrijheid: ik kan elke ervaring deel maken van de wereld, als ik maar de juiste woorden of beelden vind om er over te vertellen. Ik wil vertellen over de gevoelens die in stilte opwellen, die moeilijk te omschrijven zijn en geen vaste plek hebben. Ze leiden een schemerig bestaan en lopen steeds het gevaar verzwolgen te worden door alle ‘gewone’ verhalen van de wereld. Door er op een heldere manier over te vertellen krijgen ze alsnog een plek. Ik wil ze ook letterlijk een plek geven in het landschap, waar mensen ze kunnen bezoeken. Uiteindelijk wil ik installaties van sculpturen maken in het landschap.


Meike Legêne (1997) studeerde Beeld & Taal aan de Gerrit Rietveldacademie in Amsterdam. In 2021 werd ze voorgedragen als deelnemer van het Slow Writing Lab van het Nederlands Letterenfonds. In 2023 ontving ze de werkbeurs Kunstenaar Start van het Mondriaanfonds. Momenteel werkt ze aan een aantal beelden voor de openbare ruimte. Ze woont en werkt in Randwijk (Betuwe).

Ondersteund door:

© Meike Legêne